అమరావతి – యువతకు ఉద్యోగ మేళా.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నిరుద్యోగ యువతకు శుభవార్త

ఆంద్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎపిఐటిఎ తరుపున నిరుద్యోగ యువతకు వివిధ కంపెనీల నందు ఉద్యోగాలు కల్పించుటకు ది.25.11.2017 నుండి ది.30.11.2017 వరకు దిగువ బ్రోచరులో తెలిపిన విధంగా ఇంటర్యూలు జరుపు చున్నారు.అర్హులైన అభ్యర్దులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించపకోవలసిందిగా తెలపటమైనది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *