మన అలవాట్లు – మన ఆరోగ్యం

 మన ఆరోగ్యం

ఆరోగ్య,వైద్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారి సౌజన్యంతో “మన అలవాట్లు – మన ఆరోగ్యం” అనే చిన్న పుస్తకం మనందరం  ఆరోగ్యకరమైన జీవితం, ఆనందకరమైన జీవితం పొందుటకు అవగాహన నిమిత్తం మార్గదర్శకంగా ప్రచురించిది. ఆ పుస్తకం చదవండి.తగిన జాగ్రత్తలు పాటించండి.

పుస్తకం చదవటానికి లింకుపై క్లిక్ చేయండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *